ICN Projekty IT

DOM Designer

Funkcjonalności DOM Designer:

  • szybkie i proste projektowanie struktury tabel oraz różnych typów pól,
  • automatyczne tworzenie widoków odpowiedzialnych za czytanie, edycję i kasowanie danych,
  • wyświetlanie danych w postaci wizualnej za pomocą wbudowanego widoku raportów,
  • bardzo szybkie tworzenie w skryptowym języku Transact-SQL przepływu danych i reguł biznesowych,
  • przeprowadzenie użytkownika przez określone czynności za pomocą kreatorów,
  • określanie ról oraz przypisywanie im uprawnień do określonych czynności,
  • tworzenie aplikacji działających w przeglądarce internetowej oraz dostosowanie ich do potrzeb klienta.

Skontaktuj się z nami »