ICN Projekty IT

Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie 3.5 Bon na doradztwo

„Wzrost potencjału firmy ICN Centrum Kompetencji poprzez skorzystanie ze specjalistycznych usług doradczych”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest skorzystanie przez firmę ICN Centrum Kompetencji z usług wyspecjalizowanego podmiotu, który przeprowadzi specjalistyczne doradztwo w zakresie nowych rynków, opracowania strategii rozwoju firmy, wzmocnienia procesów sprzedaży, wyszukiwania i oceny potencjalnych partnerów handlowych.

Wniosek o dofinansowanie nr RPLU.03.05.00-06-0026/19

Całkowita wartość projektu    226 320,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE  147 200,00 PLN