ICN Projekty IT

Canal 33

Program, który stworzyliśmy dla Canal33 dzieli się na dwie części:

  • bibliotekę .NET umożliwiająca komunikację z całymi farmami Playerów33 poprzez protokół HTTP oraz serwis systemu Windows i wydawanie im komend w czasie rzeczywistym, zlecanie ich wykonania w czasie przyszłym lub utworzenie kalendarza poleceń,
  • aplikację biznesową pomagającą w utrzymaniu kontroli nad farmami.

Skontaktuj się z nami »